ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Balatonman Triatlon Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a vprofil.hu regisztrációs oldalon keresztül edzői szolgáltatást értékesít (továbbiakban: Szolgáltatás), triaton és futás edzésprogramokra. Vásárló és a Szolgáltató közti jogviszonyt, kötelezettségeket és felelősségi köröket jelen dokumentum, az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza.

A Vásárló az ÁSZF elfogadására kattintva elfogadja az ÁSZF tartalmát, magára nézve kötelezőnek tartja azt. A Szolgáltatás visszaigazolásának a Szolgáltató részéről, valamint a Szolgáltatás havidíjának első megfizetésével a Vásárló részéről a 17/ 1999. (II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Szolgáltató, valamint a Vásárló között, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus forrása kerül egybekötésre.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Balatonman Triatlon Kft.
A szolgáltató székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3.
A szolgáltató elektronikus elérhetősége: balatonman1_kukac_gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-974351
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 23703175-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-92475/2015
A szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató: FULLCON IT Development Kft.

ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltatásról

Szolgáltatás hatálya: Magyarország területéről nyújtott edzői tevékenység
Szolgáltatás időtartama: a vprofil.hu oldalon keresztül történő jelentkezés elfogadásától a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig

A Szolgáltatás megrendelésének előfeltétele a Személyes profil létrehozása a vprofil.hu oldalon.

A Vásárló, a vprofil.hu oldalon keresztül megrendeli a szolgáltatáscsomagot, amely online edzéstervezést tartalmaz, további versenykedvezményekkel – a csomag méretétől függően. Kizárólag elektronikus úton adható le a megrendelés. A megrendelés a jelentkezés elküldése előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A Vásárló a jelentkezést követően tesztet tölt ki, edzettségi állapotának felmérése céljából. A Szolgáltató minden esetben az egészséges életmódot és a prevenciót tartja szem előtt az elbírálás folyamatakor; a Szolgáltató a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasíthatja.

A Szolgáltató a teszt elemzését és a személyes találkozót követően fogadja el, vagy utasítja el a jelentkezést (Erre a Vásárlónak is lehetősége van); a jelentkezést a Vásárló a Szolgáltatás havidíjának kiegyenlítésével véglegesíti.

A havidíj kiegyenlítésének módja
Átutalással (forintban) a Szolgáltató, Balatonman Triatlon Kft. bankszámlaszámára, a Szolgáltatás és a csomag megnevezésével.

A Szolgáltatás mindig teljes hónapra szól, a következő havidíj beérkezési határideje, a következő hónap 5. napja. Amennyiben a Vásárló a szolgáltatást tört, azaz nem teljes hónappal kezdi, így a Szolgáltató az első hónapra, a hátralévő napok tekintetében állapítja meg az aktuális díjat, majd a következő hónaptól teljes havidíjat számol. A szolgáltatás díjának befizetésekor több hónap díja is rendezhető, ekkor a Vásárló a Közlemény rovatba feltünteti a befizetett hónapokat.

A Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett Szolgáltatást elektronikus levél formájában és/vagy a edzéstervezéshez használt Trainingpeaks-en keresztül végzi; a csomagok méretétől függően személyes konzultációval.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az online edzéstervezéshez rendelkezik a szükséges előképzettséggel, de az edző jelenléte nem helyettesíti az orvosi felügyeletet. A Szolgáltatás az előzetes felméréseken alapuló ajánlásokat tartalmazza a Vásárló részére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása után; a Vásárló saját felelősségére alkalmazza a Szolgáltató által közvetített információkat, tanácsokat.

A Szolgáltatásról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet elektronikus úton juttat el a Vásárlóhoz. Probléma esetén a balatonman5_kukac_gmail.com e-mail címen kaphat felvilágosítást a Vásárló.

A triatlon edzésprogramok részletes bemutatói a weboldalon találhatók ITT.
A futás edzésprogramok részletes bemutatói a weboldalon találhatók ITT.

A kedvezmények mértékéről és az érvényességükről

Triatlon

PRÉMIUM PRO PRO GOLD
24900 Ft 34900 Ft 79900 Ft
MMDEPO 12% 14% 16%
MIKOR JÁR ALAPBÓL, MÍG ÉL A REGISZTÁCIÓJA ALAPBÓL, MÍG ÉL A REGISZTÁCIÓJA ALAPBÓL, MÍG ÉL A REGISZTÁCIÓJA
VÁLTÁS FEL VÁLTOZIK AZ ELSŐ PERCTŐL KEZDVE VÁLTOZIK AZ ELSŐ PERCTŐL KEZDVE VÁLTOZIK AZ ELSŐ PERCTŐL KEZDVE
MEGSZÜNTETÉS NEM JÁR NEM JÁR NEM JÁR
TRIATON VERSENY regisztrációs jog 1 db ingyen 1 db ingyen
MIKOR JÁR ADOTT HÓNAPBAN LEGYEN BEFIZETETT 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS FEL 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR NEM VÁLTOZIK
VÁLTÁS LE 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
MEGSZÜNTETÉS 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
MARATONMAN VERSENY 1 db ingyen 2 db ingyen 3 db ingyen
MIKOR JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS FEL 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS LE 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
MEGSZÜNTETÉS 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
BALATONMAN KFT VERSENY EGYÉNI ULTRA (UB,UTT, UB TRAIL ) NEM JÁR NEM JÁR 1 db ingyen
MIKOR JÁR NEM JÁR NEM JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS LE NEM JÁR NEM JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR

 Futás

PRÉMIUM PRO
16900 Ft 26900 Ft
MMDEPO 12% 14%
MIKOR JÁR ALAPBÓL, MÍG ÉL A REGISZTÁCIÓJA ALAPBÓL, MÍG ÉL A REGISZTÁCIÓJA
VÁLTÁS FEL AZONNAL EMELKEDIK VÁLTOZIK AZ ELSŐ PERCTŐL KEZDVE
VÁLTÁS LE VÁLTOZIK AZ ELSŐ PERCTŐL KEZDVE
MEGSZÜNTETÉS NEM JÁR NEM JÁR
MARATONMAN VERSENY 1 db ingyen 2 db ingyen
MIKOR JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS FEL 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS LE 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
MEGSZÜNTETÉS 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR 3 BEFIZETT HÓNAP UTÁN JÁR
BALATONMAN KFT VERSENY EGYÉNI ULTRA (UB,UTT, UB TRAIL ) NEM JÁR 1 db ingyen
MIKOR JÁR 6 BEFIZETETT HÓNAP UTÁN JÁR
VÁLTÁS LE 6 BEFIZETETT HÓNAP UTÁN JÁR

 START CSOMAGnál a 10%-os Maratonman DEPO kedvezmény a regisztráció érvényesítésétől jár (3 hónap befizetése), az edzésprogram visszamondásáig érvényes,

A versenyekre szóló kedvezmények midig tárgyévben vehetők igénybe, amennyiben azt a szezonnaptár engedi. Ha ezt nem lehet érvényesíteni a tárgyévben, akkor a következő évi versenyszezonban váltható be. A kedvezmények nem érvényesek az akciós termékekre és a sportórákra; a kedvezmények és a nevezések nem ruházhatók át másra. Kérdés esetén az info@balatonman.hu ügyfélszolgálati e-mail címen fordulhat a Vásárló a Szolgáltatóhoz.

A pénzügyi teljesítésről

A jelentkezés pozitív elbírálása esetén a Vásárló a szolgáltatás havidíjának kiegyenlítésével véglegesíti a megrendelést, ennek módjai az ÁSZF 3.1-es pontjában olvashatók. A szolgáltatás ellenértékének befizetésével életbe lép a szerződés.

A Vásárló vállalja, hogy a havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig befizeti a Szolgáltatás ellenértékét; erről a tárgyhó utolsó napján e-mailben emlékeztetőt kap a Vásárló.

Amennyiben nem kerül befizetésre az aktuális hónap 5. napjáig a Szolgáltatás havidíja, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést.

A Vásárló kötelezettségei

A Vásárló elfogadja az ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Vásárló köteles megfizetni a Szolgáltatás igénybevételének havidíját a Szolgáltató részére, a 4. pontban foglaltak szerint. A Vásárló köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató felé biztosítani. A Vásárló a havidíj megfizetésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során részére átadott tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, azokat nem osztja meg mással.

A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató a teljesítés során, az előzetes felmérések alapján összeállított edzéstervet készít, amelyet elektronikus úton, a Training Peaks applikáción keresztül juttat el a Vásárló részére. Az adattartalom fogadásával kapcsolatban felmerülő problémákkal kapcsolatban a Szolgáltató a Vásárló rendelkezésére kell, hogy álljon. Az aktuális heti edzéstervet, a Szolgáltató hét utolsó napján, azaz vasárnap este 20:00-ig juttatja el a Vásárló számára. Amennyiben az nem érkezik meg, a Vásárló e-mailben fordulhat a Szolgáltatóhoz, a training@balatonman.hu e-mail címen. A Szolgáltató az adatokat mások számára nem hozzáférhető módon tárolja a Szolgáltatás élettartamáig, a Vásárló e-mail címét további 5 évig, amelyet a kommunikacio@balatonman.hu e-mail címen külön kérésre töröltethető; a Személyes profil törlése a Vásárló számára bármikor elérhető, de azok újra elő nem hívhatók a rendszerből!

Szolgáltatás felmondása

A szolgáltatás felmondására mind a Vásárlónak, mind a Szolgáltatónak a tárgyhó utolsó munkanapját megelőző 5. munkanapig van lehetősége. Ezt kizárólag írásban, a training@balatonman.hu e-mail címen teheti meg, amennyiben a Szolgáltató mondja fel a szolgáltatást, azt is elektronikus úton juttatja el a Vásárló részére, a regisztrációkor megadott elérhetőségre. A hónap közepén, a Vásárló részéről felmondott szolgáltatás havidíjából pénzt a Szolgáltató nem fizet vissza még abban az esetben sem, ha a Vásárlót valamilyen sérülés éri.

Panasz

Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt írásban teheti meg a Szolgáltató felé a training@balatonman.hu és a kommunikacio@balatonman.hu e-mail címek együttes használatával. A Szolgáltató 30 napon belül köteles a panaszt érdemben megválaszolni és intézkedni – amennyiben az szükséges. Elutasítását a Szolgáltató köteles indokolni.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Vásárló részére megküldött választ 5 évig köteles őrizni.

Fogyasztói jogvita kezelése

A Békéltető Testülethatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat, amelyek elérhetőségei ITT találhatók.

Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a jogvitával érintett, hibás teljesítésből eredő igényét a Bíróság előtt, polgári peres eljárás keretében érvényesíteni, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény szerint.

Adatvédelmi szabályzat IDE kattintva érhető el.

Menü